Marianne Magelssen

           Foredrag

ForedragLær deg å bryte stressresponsen

 

Som sykepleier er jeg opptatt av «Lederskap i eget liv»-  å ta ansvar for egen helse, egen adferd og eget stressnivå. Vi har, i 2018 en befolkning av unge og voksne som sliter med stress og psykiske lidelser. 

Verdens Helseorganisasjon (WHO) har erklært stress som den tredje største helsefaren i vårt århundre. 50%-70% av alle legekonsultasjoner er stressrelatert.

 

Stresshåndtering: Hva skjer i kroppen når vi puster, og hva skjer i kroppen når vi stresser? Hvordan kan vi bruke vår bevisste pust i stresshåndtering? Kan vi nyte stresset i vår hverdag? Stress er i seg selv en positiv drivkraft, stress kan gjøre oss kreative, dynamiske og effektive hvis vi velger hvor og hva vi stresser med og puster mens vi holder på. Vår utfordring er å finne en samhandling med stresset og der er pusten vårt viktigste verktøy.

 

 

Foredragets målsetting:

 

 - Gi deltagerne verktøy som bryter stressresponsen jevnlig i løpet av arbeidsdagen /skolehverdagen.

 

 - Øke arbeidstakerens/ elevens bevisstgjøring og forståelse om egen kropp og ressursene som ligger         tilgjengelig der.

 

Verktøyene gir umiddelbar avspenning i kroppen. De er enkle å utføre, og tar kort tid. Sannsynligheten for at jevnlige brudd i stressresponsen vil senke arbeidstakerens/ elevens stressnivå er stort. Dette kan ha betydning for arbeidsfravær/ skolefravær, mestringsevne, prestasjon og helse.

 

Foredraget egner seg for alle som ønsker mindre stress, egentrygghet, kvalitet i gjøremål, tilstedeværelse, økt konsentrasjon og bedre helse. Varighet og omfang tilpasses etter deres behov. Deltagerne sitter alltid igjen med et verktøy de kan ta i bruk umiddelbart.

 

Verktøy som bryter kroppens stressrespons - og trigger avspenningsresponsen:

 

Gjespe: Å gjespe er den enkleste og viktigste pusteøvelser vi kan gjøre. Når vi gjesper åpner vi opp for den fullstendige pusten fordi kroppen finner ro. Pusten utvider og gir bevegelse. En fullstendig pust, helt ned i magen trigger kroppens avspenningsrespons.

 

Oppmerksomhetstrening/ Mindfulness: Mindfulness er det motsatte av stress, det er konsentrasjon og oppmerksomhet. I det øyeblikket vi har hele vår konsentrasjon på noe annet enn tankene, slapper sinnet og kroppen av. 

Studier viser at regelmessig utøvelse av oppmerksomhetstrening/ mindfulness blant annet senker blodtrykket, pulsen og utskillelse av stresshormoner. ​

 

Jeg er forfatter av bøkene: "Kjære gud kommer du snart? Det er så rotete her." Og ”Pust for livet”. Foredraget baserer seg på tematikken i bøkene.